درباره شرکت یافسو

شرکت برنامه نویسی وب سایت یافسو یکی از شرکت های برنامه نویسی وب در تهران است که از سال 95 برنامه نویسی سفارشی تحت وب کارفرمایان را با بستر php laravel بصورت تخصصی انجام می دهد. شرکت برنامه نویسی راتین دارای گواهینامه های متعدد در این زمینه از جمله گواهی وزارت صنایع و معادن برای تولید نرم افزار و عضویت به عنوان شرکت برنامه نویسی وب در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز می باشد. الگوی تولید نرم افزار و برنامه نویسی تخصصی شرکت برنامه نویسی یافسوAgile (چابک) می باشد. تولید نرم افزار سفارشی وب سایت و مراحل انجام پروژه نرم افزاری وب به شرح زیر است:

1. نیاز سنجی نرم افزار در مرحله اولیه طرح
2. امکان سنجی تولید نرم افزار
3. طراحی و تحلیل برنامه نویسی وب
4. پیاده سازی و انجام پروژه مطابق با تکنولوژی های روز
5. تست و تحویل پروژه تا مرحله نهایی و نسخه آلفا
6. نگهداری و پشتیبانی پروژه در برنامه نویسی تحت وب